Taller: Tècnica d’Estimulació Bilateral Bakaikoa Tebb®

INTRODUCCIÓ

La majoria de persones, durant la seva vida, viuen situacions potencialment traumàtiques. En algunes ocasions es disposa de recursos d’afrontament que permeten integrar la vivència com una experiència vital més, però de vegades l’experiència supera la capacitat d’assimilació del nostre organisme i és llavors quan es produeix un desequilibri en el funcionament del sistema nerviós que impedeix la seva integració, afavorint l’aparició de simptomatologia diversa relacionada amb l’Estrès Post-Traumàtic, així com entitats subclíniques.

Aquest desequilibri fomenta el manteniment del record en un estat alterat que pot ser activat per estímuls externs i interns de diferent naturalesa. Quan s’aplica l’estimulació bilateral es posa en marxa un estat fisiològic que facilita un reprocessament adequat de la informació per a la integració de l’experiència.

La Tècnica d’Estimulació Bilateral Bakaikoa és una tècnica amb base neurofisiològica que promou el reprocessament de les experiències vitals difícils per a que puguin ser integrades i convertir-se en informació útil per al maneig de la persona en el món enlloc de suposar una font de malestar.

  • Introducció al trauma psicològic i el seu impacte a nivell neurofisiològic. Implicacions en el tractament.
  • Fundamentació teòrica de la TEBB.
  • Usos i contraindicacions.
  • Aplicació en session presencials i sessions online.
  • Demostració de l’aplicació de la tècnica.
  • Pràctiques dels participants.

PROFESSORAT

Mariona Xaubet Caralt – Psicòloga – Nº Col. 22352
Licenciada en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya. Máster en Psicología General Sanitaria UOC-UdG. Postgrado en Terapia Integradora Dendros y Curso Monográfico en Terapia de Pareja Dendros. Nivel I y II en EMDR. Nivel I en Psicoterapia Sensoriomotriz para la intervención en trauma y cursando Nivel II para la intervención en heridas del desarrollo. Formación avanzada en Trauma Complejo y Disociación con Janina Fisher y formación avanzada en trauma, apego y disociación desde el abordaje EMDR.

N

DATA I HORARI

11 de maig de 2024
De 10h a 14h i de 15:00h a 19:00h

N

MODALITAT

Vivencial Online. Els assistents podran visualitzar la gravació del taller durant 30 dies.

*La realització de l’edició està subjecte a un quòrum mínim de participants.

N

PREU

200€

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Dendros – Centre de Psicología.
Diputació 185, entlo 1ª – 08011
93 451 01 12 – 636 911 270 (info@dendros.cat)

Rellena el siguiente formulario y te responderemos lo antes posible.