El apego en psicoterapia con adultos

El apego en psicoterapia con adultos

INTRODUCCIÓ

Aquest taller està dirigit a llicenciats/diplomats en psicologia o medicina i estudiants de darrer curs d’aquestes disciplines.

Les nostres experiències relacionals primerenques amb els nostres cuidadors principals són una variable crítica en el neurodesenvolupament i suposen el context en el que s’estableixen les bases del jo. Els vincles d’aferrament tenen un impacte no només en el desenvolupament de patrons i processos relacionals sinó que també afecten la nostra forma d’organitzar i donar sentit a l’experiència.

Els processos neurobiològics implicats en la construcció de l’arquitectura cerebral que estableixen les bases del desenvolupament conductual, emocional i cognitiu posterior tenen lloc en un camp intersubjectiu amb centralitat de les comunicacions hemisferi dret a hemisferi dret.

És imprescindible comprendre els processos implicats en la consolidació dels patrons d’aferrament per a atendre’ls en l’abordatge de la seva flexibilització i canvi. Els processos subjacents al vincle terapèutic suposen una intervenció en sí mateixa considerant les variables interactives implícites. Per aquest motiu, és indispensable que com a terapeutes revisem i treballem el nostre estil d’aferrament i siguem conscients de les implicacions de les interaccions possibles amb els estils d’aferrament dels pacients. D’aquesta manera, podem convertir un possible escull en el focus d’una intervenció reparadora.

 

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest programa és tenir un acostament vivencial envers l’aferrament a partir de l’exploració del propi estil i adquisició dels fonaments teòrics fonamentals per a tenir en compte de cara a la intervenció.

 

PROGRAMA

  • El treball envers l’aferrament dins d’un model integrador de psicoteràpia.
  • Teoria clàssica i teoria moderna de l’aferrament.
  • Neurobiologia de l’afferrament. Relacions entre ment i cervell.
  • Estils d’aferrament infantil i adult. Models de Treball Intern.
  • El cercle de seguretat.
  • Indicacions per a la intervenció en aferrament.
  • Abordatge en psicoteràpia. Aspectes rellevants en la psicoteràpia amb cada estil d’aferrament i intervencions implícites i explícites.
  • Exercicis vivencials per a vehicular els diferents conceptes i fomentar el treball del terapeuta amb el seu propi estil d’aferrament.

PROFESSORAT

Mariona Xaubet Caralt – Psicòloga – Nº Col. 22352

Llicenciada en Psicologia per la UOC. Màster en Psicologia General Sanitària UOC-UdG. Postgrau en Teràpia Integradora Dendros i Curs Monogràfic en Teràpia de Parella Dendros. EMDR Nivell I i II; Formació avançada en EMDR per a la intervenció en trauma complex, aferrament i dissociació i en desregulació emocional greu. Psicoterapia Sensoriomotriu Nivell I per a la intervenció en trauma i Nivell II per a la intervenció en aferrament; Formació avançada en Psicoterapia Sensoriomotriu aplicada a trauma complex i dissociació amb Janina Fisher.

N

DATA I HORARI

Dissabte 27 de maig de 2023.
De 10h a 14h i de 15:30h a 19:30h.

N

MODALITAT

Vivencial Online. Els assistents podran visualitzar la gravació del taller durant 30 dies.

N

PREU

200€

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Dendros – Centre de Psicología.
Diputació 185, entlo 1ª – 08011
93 451 01 12 – 636 911 270 (info@dendros.cat)

Rellena el siguiente formulario y te responderemos lo antes posible.