Taller d’Autoestima i Assertivitat

Taller d'intel·ligència emocional

OBJECTIUS DEL CURS

Tots tenim un concepte determinat de nosaltres mateixos acompanyat d’una valoració d’aquest com a positiu o negatiu. Aquesta valoració, la reputació que tenim de nosaltres mateixos, és el que anomenem autoestima.

El concepte d’autoestima s’ha extès en l’ideari col·lectiu de forma que part del seu significat s’ha desvirtuat al servei dels mitjans de comunicació i el màrketing publicitari, donant lloc a confusions i creences que dificulten que aquesta es pugui desenvolupar.

Els vincles amb els cuidadors de referència a la infància té un pes important en com es desenvolupa aquesta habilitat i en la forma en com ens vam aprendre a concebre, que no està allunyada de com ens concebem en l’actualitat, i sovint està implicat en les limitacions que percebem per a aconseguir emprendre canvis o superar dificultats.

Quan la valoració de nosaltres mateixos és positiva, podem viure i actuar des de la confiança en les nostres capacitats i habilitats, podent deixar enrere actituds defensives i orientar-nos vers el desenvolupament de tot el nostre potencial com a éssers.

Part d’aquest potencial es tradueix en les nostres relacions interpersonals gràcies al desenvolupament de l’assertivitat, que és l’expressió de l’autoestima (Castanyer, 2012) i que és definida per Walter Riso com “la habilitat de reconèixer els nostres límits i de posar límits a les situacions que la vida ens proposa respectant-nos a nosaltres mateixos i als altres”.

L’autoestima i l’assertivitat, considerades com habilitats, es poden desenvolupar i entrenar. De la mateixa manera que l’entrenament físic ens du a desenvolupar la nostra musculatura, existeixen diferents propostes per al desenvolupament de les habilitats comentades, el que és el l’objectiu del taller que proposem.

Es tracta d’un taller intensiu en el que, a través d’exercicis vivencials, es treballaran diferents aspectes relacions amb l’autoestima i l’assertivitat per a fomentar l’entrenament i el desenvolupament d’aquestes habilitats, així com un major coneixement d’un mateix i de les limitacions que impedeixen valorar-se i estimar-se incondicionalment, pel sol fet d’existir, i ser qui som.

Aquest taller està dirigit a totes les persones interessades en millorar el desenvolupament de la seva autoestima i assertivitat.

 

 

 

PROFESSORAT

Mariona Xaubet Caralt – Psicòloga – Nº Col. 22352
Llicenciada en Psicologia per la UOC. Màster en Psicologia General Sanitària UOC-UdG. Postgrau en Teràpia Integradora Dendros i Curs Monogràfic en Teràpia de Parella Dendros. EMDR Nivell I i II; Formació avançada en EMDR per a la intervenció en trauma complex, aferrament i dissociació i en desregulació emocional greu. Psicoterapia Sensoriomotriu Nivell I per a la intervenció en trauma i Nivell II per a la intervenció en aferrament; Formació avançada en Psicoterapia Sensoriomotriu aplicada a trauma complex i dissociació amb Janina Fisher.

N

DATA I HORARI

Dissabte 13 de maig de 2023.
De 10h a 14h i de 15:30h a 18:30h.

N

MODALITAT

Presencial.

N

PREU

150€

INFORMACIÓ I MATRICULA

Dendros – Centre de Psicología.
Diputació 185, entlo 1ª – 08011
93 451 01 12 – 636 911 270 (info@dendros.cat)

 

Rellena el siguiente formulario y te responderemos lo antes posible.