TALLER VIVENCIAL AUTOESTIMA I ASSERTIVITAT

OBJECTIUS DEL CURS

Tots tenim un concepte determinat de nosaltres mateixos acompanyat d’una valoració d’aquest com a positiva o negativa. Aquesta valoració, la reputació que tenim de nosaltres mateixos és el que anomenem autoestima.

El concepte d’autoestima s’ha estès a l’ideari col·lectiu de manera que part del seu significat s’ha desvirtuat a el servei dels mitjans de comunicació i el màrqueting publicitari, donant lloc a confusions i certes creences que dificulten que aquesta es pugui desenvolupar.

Els vincles amb els cuidadors de referència en la infància (afecció) té un pes important en com es desenvolupa aquesta habilitat i en la forma com vam aprendre a concebre’ns, el que no està allunyat de com ens concebem en l’actualitat i moltes vegades està implicat en les limitacions que percebem per aconseguir emprendre canvis o superar dificultats.

Quan la valoració de nosaltres mateixos és positiva, podem viure i actuar des de la confiança en les nostres capacitats i habilitats, i pot deixar enrere actituds defensives i orientar-nos cap al desenvolupament de tot el nostre potencial com a éssers.

Part d’aquest potencial es tradueix en les nostres relacions interpersonals gràcies a el desenvolupament de l’assertivitat, que és l’expressió de l’autoestima (Castanyer, 2012) i que és definida per Walter Riso (2009) com “l’habilitat de reconèixer els nostres límits de posar límits a les situacions que la vida ens proposa respectant-nos a nosaltres mateixos i als altres “.

L’autoestima i l’assertivitat, considerades com habilitats, es poden desenvolupar i entrenar. De la mateixa manera que amb l’entrenament físic desenvolupem els nostres músculs, hi ha diferents propostes per al desenvolupament de les habilitats comentades, que és l’objectiu del taller que proposem.

Es tracta d’un taller intensiu en el qual a través d’exercicis vivencials es treballaran diferents aspectes relacionats amb l’autoestima i l’assertivitat per fomentar l’entrenament i desenvolupament d’aquestes habilitats així com un major coneixement de nosaltres mateixos i les limitacions que ens impedeixen valorar-nos i estimar incondicionalment, pel sol fet d’existir i ser qui som.

Aquest taller està orientat a totes les persones interessades a millorar el desenvolupament de la seva autoestima.

 

 

 

 

N

 

N
N

PREU

100€

 

Rellena el siguiente formulario y te responderemos lo antes posible.